fbpx
HITTA HIT BOKA TID RING OSS
logo-kiropraktorernafrolunda-small

Kiropraktik

Så fungerar det hos oss

När du kommer till oss första gången vill vi att du är hos oss 10 minuter före bokad tid. Detta är för att du ska fylla i ett patientformulär. När du kommer in till kiropraktorn eller massören ställer han/hon kompletterande frågor om det du skrivit på formuläret.

Hos kiropraktorn görs en grundlig undersökning av din nacke, rygg och bäcken som inkluderar ortopediska, neurologiska tester, hållningsanalys och kiropraktisk undersökning. Detta görs för att kunna finna orsaken till dina besvär. Då vet kiropraktorn hur han/hon ska lägga upp behandlingen och den plan som behövs för att hjälpa dig till bättre funktion och hälsa.

Så länge inga andra undersökningar så som röntgen eller diagnostiskt ultraljud behöver göras kan behandling sedan påbörjas.

Vi erbjuder alla våra patienter en föreläsning som del av första besöket. Denna hålls på kvällstid för att så många som möjligt ska kunna delta. Syftet är att ge dig en inblick in hur kroppen är uppbyggd och fungerar med fokus på nervsystemet och dess funktion. Vi relaterar till hälsa i allmänhet och ger tips till dig att ta med hem för att kunna börja förändra redan samma kväll. Vi siktar på att hjälpa dig med dina besvär du söker för, men vill också belysa vikten av att tänka långsiktigt på din hälsa och hur du kan må även ett år framåt i tiden.


Kiropraktik

Våra kiropraktorer är legitimerade av socialstyrelsen och medlemmar av Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Som kiropraktor vänder vi oss till gammal som ung med fokus på hälsa och livskvalitet. Vi värnar om att engagera dig i ditt akuta eller kroniska besvär, klargöra din prognos samt de terapier som finns och vad du kan göra själv.

De vanligaste problemen en kiropraktor behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, frusen axel, huvudvärk, migrän, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor.

Många går enbart till en kiropraktor när det gör ont i ryggen eller nacken, men det är även fördelaktigt att få kiropraktisk behandling i förebyggande syfte. Om en dåligt fungerande led behandlas i ett tidigt skede så kan man klara sig bättre från möjliga framtida problem. Läs gärna mer under fliken kiropraktik i huvudmenyn. Fler och fler idrottsutövare och äldre väljer att söka hjälp för att prestera bättre och fungera bättre.

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra samspelet mellan ryggen och nervsystemet och övriga strukturer såsom leder och muskler etc. Detta för att även optimera kroppens roll vad gäller hälsa, hållning och välbefinnande. Kiropraktorn har ett väl utvecklat remissförfarande med övriga vårdgivare för att erbjuda bästa vård och kompetens.

Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av palpation (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av patientens arbetssituation, fritidsaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

Kiropraktorn behandlar dina akuta besvär

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem. För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.

Kiropraktorn hjälper dig till långsiktig hälsa

När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv också tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat. Det räcker inte med att regelbundet gå till kiropraktorn; du behöver också i övrigt ta hand om din kropp. Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller bör du ju också borsta tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter. Samma principer gäller för kroppen i stort. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i vardagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.) och regelbundna kiropraktorbesök. Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.

Utbildning

En kiropraktor är specialiserad på besvär i rörelseapparaten och nervsystemet. För att läsa till legitimerad kiropraktor med akademiskt godkänd examen måste du för närvarande studera utanför Sveriges gränser. Som kiropraktor har du läst 5 år samt gjort 1 års AT-tjänstgöring innan du erhåller legitimation av socialstyrelsen.

Mer information om studievägledning för att bli akademiskt utbildad kiropraktor hittar du på LKRs hemsida.

Kiropraktorutbildning

Utbildning till kiropraktor tar fem år på en internationellt ackrediterad högskola. Studiernas kvalitet är kontrollerade av ECCE – Europeiska kiropraktorers oberoende kontrollinstans. Hittills finns det ingen skola i Sverige som är internationellt godkänd. Närmaste skolorna finns i Danmark (Syddansk Universitet, Odense) och i England (AECC, Bournemouth och Glamorgan University, Wales). Studierna omfattar grundmedicin följt av en specialisering i manipulationsbehandling och behandling av det neuromuskuloskeletala systemet. I Danmark studerar kiropraktorer och läkare en gemensam kurs de första tre åren för att sedan specialisera sig som antingen kiropraktor eller läkare. Alla medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har en internationellt godkänd utbildning.

Legitimation

Kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning blev legitimerade i Sverige 1989. För att bli legitimerad kiropraktor i Sverige efter utbildning i utlandet kräver Socialstyrelsen, förutom godkänd utbildning vid ackrediterad skola, avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin, assistenttjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under tre månader.

Riksdagen tog beslut 8 februari 2006 att legitimerade kiropraktorer i Sverige också får en skyddad yrkestitel. Beslutet vann laga kraft den 1 april 2006 och leder till kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

Kompetens

Utbildningen ger oss kompetens för primärkontakt vilken betyder att kiropraktorn har kunskaper för att kunna undersöka, diagnostisera och behandla både akuta och kroniska besvär. Kiropraktorn kan även vid behov remittera patienten vidare till t. ex. röntgen, ortoped, neurolog och fysioterapeut. Kiropraktorer har även goda kunskaper inom rehabilitering.

Forskning

Det finns idag omfattande forskning på kiropraktikens effekt på olika smärttillstånd i kroppen. Mycket forskning har dom senaste åren inriktats på den effekt kiropraktisk vård har på vårt nervsystem. Framförallt hur hjärnans förmåga att kommunicera med resten av kroppen kan förbättras med kiropraktik.

Nedan finns ett axplock av olika artiklar som visar på effekten av kiropraktisk behandling.
Fråga din kiropraktor om du vill veta mer.

Effekter på nervsystemet

Personer med nackbesvär kan få bättre koordination av sina leder i armen (ledsinne) efter behandling av kiropraktor.
Heidi Haavik, Bernadette Murphy, Subclinical Neck Pain and the Effects of Cervical Manipulation on Elbow Joint Position Sense Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2011 Feb;34(2):88–97

Kiropratiskbehandling kan förbättra förmågan att aktivera musklerna och därmed din styrka. I artiklen nedanför fann man att styrkan i vadmuskeln ökade med ca 16% efter kiropraktisk behandling.
Niazi IK, Türker KS, Flavel S et.al. Changes in H-reflex and V-waves following spinal manipulation. Exp Brain Res. 2015 Apr;233(4):1165-73. doi: 10.1007/s00221-014-4193-5. Epub 2015 Jan 13.

Fler spännande nyheter kring kiropraktikens effekt på nervsystemet kan läsas på www.heidihaavik.com och mycket av den senaste forskningen inom ämnet finns i boken the reality check. Som är skriven av forskaren Heidi Haavik.

Ländryggssmärta

Om behandling av arbetsrelaterad ländryggssmärta utförs av kiropraktor är risken mindre för återfall efter behandlingarna, jämfört med om behandlingen sker genom läkares eller sjukgymnasters metoder.
Patienter med ländryggssmärta som tvingas sjukskriva sig och som under sjukskrivningen behandlas av kiropraktor istället för sin husläkare återkommer 4 ggr snabbare till arbetet. Den totala kostnaden för varje enskild patient var genom konventionell sjukvård 4 gånger högre. Ebrall, P.S. Mechanical Low-Back Pain: A Comparison of Medical and Chiropractic Management Within the Victorian WorkCover Scheme. Chiropractic Journal of Australia, June 1992, 22:2, 47-53. Cifuentes M, Willetts J, Wasiak R. Health maintenance care in work-related low back pain and its association with disability recurrence. J Occup Environ Med. 2011 Apr;53(4):396-404

Kiropraktisk ledbehandling är bevisat effektiv för behandling av akut, subakut och kronisk ländryggssmärta.
Chou R, Qaseem A, Snow V, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. Oct 2 2007;147(7):478-491.

Kiropraktisk ledbehandling av ländryggen är den enda behandlingen, som utförs av legitimerad personal, som har en effekt både i form av minskad smärta och ökad funktion.
Bigos S, Bowyer O, Braen G. Acute Lower Back Pain in Adults. Clinical Practice Guideline, Quick Reference Guide Number 14. Rockville: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research;1994.AHCPR Pub. No. 95-0643.

Kiropraktisk behandling är mer fördelaktigt än konventionell sjukvård, för patienter med kronisk eller mycket svår smärta från ländryggen. Resultaten visade sig även 3 år efter påbörjad behandling av kiropraktor.
Meade TW, Dyer S, Browne W, Townsend J, Frank AO. Low back pain of mechanical origin: randomised comparison of chiropractic and hospital outpatient treatment. BMJ. 1990;300(6737):1431-1437 Meade TW, Dyer S, Browne W, Frank AO. Randomised comparison of chiropractic and hospital outpatient management for low back pain: results from extended follow up. BMJ. 1990;300(6737):1431-1437

Patienter med ländryggssmärta som tvingas sjukskriva sig och som under sjukskrivningen behandlas av kiropraktor istället för sin husläkare återkommer 4 ggr snabbare till arbetet. Den totala kostnaden för varje enskild patient var genom konventionell sjukvård 4 gånger högre.
Ebrall, P.S. Mechanical Low-Back Pain: A Comparison of Medical and Chiropractic Management Within the Victorian WorkCover Scheme. Chiropractic Journal of Australia, June 1992, 22:2, 47-53.

Ischias

60% av de som annars skulle blivit opererade för diskbråck återhämtar sig lika bra med kiropraktisk behandling som med kirurgi, och slipper därmed genomgå operation.
McMorland G, Suter E, Casha S, du Plessis SJ, Hurlbert RJ. Manipulation or microdiskectomy for sciatica. A prospective randomized clinical study. J Manipulative Physiol Ther. Oct 2010;33(8):576-584.

Akut ischias smärta pga. diskbråck visar tydliga förbättringar genom kiropraktisk ledbehandling jämfört med placebobehandling.
Santilli V, Beghi E, Finucci S. Chiropractic manipulation in the treatment of acute back pain and sciatica with disc protrusion; a randomised double-blind clinical trial of active and simulated manipulations. Spine J. Mar-Apr 2006;6(2):131-137.

Nackbesvär

Kiropraktisk ledbehandling mot smärta i nacken är signifikant effektivare än behandling med smärtstillande mediciner då man kontrollerar efter 8, 12, 26, 52 veckor.
Bronfort G, Evans R, Anderson AV, Svendsen KH, Bracha Y, Grimm RH. Spinal manipulation, medication, or home excercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. Ann Intern Med. 2012 Jan 3;156(1 pt 1):1-10.

Huvudvärk & Migrän

Kiropraktisk behandling rekommenderas för cervikogen huvudvärk och episodisk och kronisk migrän när en sammanfattning av existerande forskning genomförts.
Bryans R, Descarreaux M, Duranleau M, et al. Evidence- based guidelines for the chiropractic treatment of adults with headache. J Manipulative Physiol Ther.2011;34(5):274-289.

Kiropraktisk ledbehandling för Spänningshuvudvärk under en månads tid är mer effektiv än de starka smärt- och ångest dämpande amitriptylin tabletterna på lång sikt. Även under behandlingens gång var kiropraktik lika effektiv. En månad efter behandlingarnas slut återgick de som behandlats med smärtstillande medicin till ursprungligt smärttillstånd medan kiropraktor patienterna fortsatt hade mindre besvär.
Boline PD, Kassak K, Bronfort G, Nelson C, Anderson AV. Spinal manipulation vs. amitriptyline for the treatment of chronic tension-type headaches: a randomized clinical trial. J Manipulative Physiol Ther.Mar-Apr 1995;18(3):148-154.

Organisation

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

Medlemmar i LKR har akademisk utbildning och tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildning och forskning. Alla LKR-anslutna kiropraktorer innehar patient- och ansvarsförsäkring. Samtliga medlemmar uppfyller utbildningskraven fastställda av European Council on Chiropractic Education (ECCE).

LKR organiserar och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer med internationellt godkänd examen. Det finns drygt 230 medlemmar i Sverige (lika många kvinnor som män). Eftersom ingen skola i Sverige uppfyller utbildningskraven fastställda av ECCE (European Council on Chiropractic Education), betyder det att samtliga medlemmar i LKR är utbildade utomlands.

LKR-symbolen

Symbolen är en kvalitetsgaranti som innebär att Du får en säker och effektiv specialistbehandling av kiropraktorer med internationellt godkänd utbildning. Symbolens form representerar den naturliga kurvform som varje frisk rygg har. Kiropraktorbehandlingens process och verkan symboliseras av färgerna rött, blått och grönt vilka står för: Från obalans genom förändring till hälsa

ryggraden

Internationellt är LKR anslutna till European Chiropractors Union (ECU) vilken i sin tur ingår i World Federation of Chiropractic (WFC) som representerar 70 000 kiropraktorer i 70 länder. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen (WHO), och dess organ för medicinsk vetenskap, Council of International Organisations for Medical Science (CIOMS). LKR är ansluten till SRAT, ett medlemsförbund i SACO – och företräder gruppen akademiskt utbildade kiropraktorer i Sverige. LKR stödjer forskning och utveckling genom Nordiska Institutet för Kiropraktik och Klinisk Biomekanik (NIKKB), Odense, Danmark. Även våra grannländer – Norge, Danmark och Finland har kiropraktorförbund som är anslutna till ECU och WFC.

Historia

Kiropraktikens Historia

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna. Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Han utvecklade ett system som sedan har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.

Kiropraktikens historia i Sverige

Sverige fick sin första kiropraktor år 1921, och Diplomerade Chiropraktorers Förening grundades år 1936. Denna förening blev sedermera Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Gruppen fick statlig legitimation av Riksdagen år 1989.

Nyheter - LKR

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Click here to Troubleshoot.

Straighten up Sweden

Fredag 16 oktober infaller den årliga World Spine Day. I Sverige har aktiviteterna fått namnet Straighten Up Sweden. Det är ett multidisciplinärt (kiropraktorer, läkare, massörer, sjukgymnaster etc.) rörelseprogram som genomförs på flera håll i världen. Straighten Up Sweden är ett initiativ från LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, för att på ett enkelt sätt förebygga rygghälsan och öka livskvaliteten för allmänheten i Sverige. Det tar bara tre minuter om dagen att förbättra din rygghälsa! Straighten Up Sweden med dagliga ryggövningar är ett initiativ från LKR för att förbättra rygghälsan och öka livskvaliteten för allmänheten i Sverige.

Idén bakom Straighten Up Sweden är enkel och syftar på att varje person dagligen avsätter ett par minuter för att förbättra sin rygghälsa. Behovet av ryggbefrämjande aktiviteter är stort. Miljarder kronor spenderas årligen enbart på ländryggssmärtor. Ändå har det inte funnits något enkelt och kort program med ryggövningar för människors rygghälsa.

År 2004 presenterade en grupp framstående ledare och experter Straighten Up, som är ett program bestående av övningar att utföras under tre minuter. Det är framtaget för att människor i alla åldrar och kön ska kunna röra på sig för att förbättra sin hållning och rygghälsa. WHO (Världshälsoorganisationen) stödjer programmet då det främjar hälsa bland barn och ungdomar.

Ryggproblemen är stora i Sverige. Allt bör göras för att förbättra situationen. LKR- kiropraktorerna finns över hela landet och medverkar i Straighten Up Sweden på ett positivt sätt, kommenterar Stina Berg, tidigare ordförande i LKR.

Forskning visar att en av fyra vuxna har problem med rörelseapparaten och att detta är den främsta orsaken till arbetsoförmåga. Åtta av tio kommer någon gång under livets gång att få problem med sin rygg. Det är alltså viktigt att hela tiden sköta om sin kropp!


Programmet Straighten Up Sweden finns för både vuxna och yngre och kan laddas ner här:


Länkar

Eureka kliniker
LKR kiropraktorer i Sverige


logo-kiropraktorernafrolunda

Gruvgatan 8
421 30 Västra Frölunda, Göteborg
031 - 47 23 90 (Vxl)

facebook

logo-lkr
logo-ky

logo-kiropraktorernafrolunda

Gruvgatan 8
421 30 Västra Frölunda, Göteborg
031 - 47 23 90 (Vxl)

facebook

© Hemsida av Mixdesign